Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Công ty TNHH Chuyển Nhà KIẾN VÀNG HÀ NỘI!

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng này trước khi sử dụng trang web của chúng tôi.

Điều khoản sử dụng

1. Mục đích và phạm vi áp dụng

 • Mục đích: Các Điều khoản Sử dụng này quy định các điều khoản và điều kiện ràng buộc giữa Kiến Vàng Hà Nội (“Chúng tôi”, “Của chúng tôi”, “Chúng ta”) và người sử dụng trang web của chúng tôi (“Bạn”, “Của bạn”, “Bạn”).
 • Phạm vi áp dụng: Các Điều khoản Sử dụng này áp dụng cho việc truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm tất cả nội dung, chức năng và dịch vụ được cung cấp trên trang web.

2. Chấp nhận Điều khoản Sử dụng

 • Bằng cách truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này.
 • Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi.

3. Quyền sử dụng trang web

 • Bạn được phép truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
 • Bạn không được phép sử dụng trang web của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.
 • Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, truyền tải, hiển thị, biểu diễn, tạo các tác phẩm phái sinh từ, hoặc khai thác thương mại bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của Chúng tôi.
 • Bạn không được phép liên kết đến trang web của chúng tôi từ bất kỳ trang web nào khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của Chúng tôi.

4. Nội dung người dùng

 • Bạn có thể đăng tải nội dung lên trang web của chúng tôi.
 • Bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung mà bạn đăng tải.
 • Nội dung bạn đăng tải phải không vi phạm các Điều khoản Sử dụng này, luật pháp hiện hành hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Chúng tôi có quyền xóa hoặc chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào mà bạn đăng tải mà không cần thông báo trước.

5. Quyền sở hữu trí tuệ

 • Tất cả nội dung trên trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, hình ảnh, video, âm thanh và mã, đều thuộc sở hữu của Chúng tôi hoặc các bên cấp phép cho Chúng tôi.
 • Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của Chúng tôi hoặc các bên cấp phép cho Chúng tôi.

6. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

 • Trang web của chúng tôi được cung cấp “nguyên trạng” và “theo sẵn có”.
 • Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi.
 • Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc do hậu quả.

7. Hạn chế trách nhiệm

 • Trách nhiệm tối đa của Chúng tôi đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web của chúng tôi sẽ bị giới hạn ở số tiền bạn đã trả cho Chúng tôi để sử dụng trang web của chúng tôi.

8. Bồi thường

 • Người dùng đồng ý bồi thường và bảo vệ Chúng tôi khỏi mọi tổn thất, thiệt hại, chi phí và trách nhiệm phát sinh từ việc bạn vi phạm các Điều khoản Sử dụng này.

9. Thay đổi Điều khoản Sử dụng

 • Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản Sử dụng này bất cứ khi nào.
 • Khi chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc gửi email cho bạn.
 • Bạn chịu trách nhiệm kiểm tra các Điều khoản Sử dụng này thường xuyên để biết các thay đổi.
 • Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi có bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản Sử dụng này sẽ được coi là sự chấp thuận của bạn đối với các thay đổi đó.

10. Luật pháp chi phối

 • Các Điều khoản Sử dụng này được chi phối và diễn giải theo luật pháp Việt Nam.

Chuyển Đồ Trọn Gói

Thông tin

Blog
Sơ đồ website

Dịch vụ

Chuyển nhà
Chuyển văn phòng
Chuyển nhà Bắc Nam
Chuyển Kho Xưởng
Chuyển cửa hàng
Cho thuê xe tải

Chính sách sử dụng

DMCA.com Protection Status

Copyright 2024 © www.chuyendotrongoi.com

Chuyển Đồ Trọn Gói
Logo